Смолінське НВО "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія-позашкільний навчальний заклад"
 
Школа - це завжди трохи більше, чим просто місце, куди приходять учитися. Тут народжується дружба, яка потім не рушиться усе життя.

Патріотичне виховання

ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ В КОНТЕКСТІ ЗАГАЛЬНОВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ШКОЛИ

 

Петрова Ніна Миколаївна,

директор Смолінського навчально-виховного об'єднання

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія-позашкільний навчальний заклад»

Маловисківської районної ради Кіровоградської області

 

У статті розкрито пріоритети патріотичного виховання та формування ціннісних орієнтацій учнів  у сучасних умовах розвитку держави. Зосереджено увагу на необхідності  систематичної та цілеспрямованої діяльності школи, батьків, громадських організацій з формування в учнів високої патріотичної свідомості, почуття любові до України, готовності до виконання громадянських і конституційних обов’язків. У виступі висвітлюється досвід роботи Смолінського навчально-виховного об'єднання  з патріотичного виховання, показано, за якими напрямками ведеться робота.

 

Виховання гармонійної, духовно багатої та національно свідомої особистості – одне з найважливіших завдань школи в умовах національного відродження України. У Державній національній програмі «Освіта (Україна ХХІ століття)» наголошується, що без подолання девальвації загальнолюдських цінностей, відірваності освіти від національних джерел немислиме виховання справжнього громадянина. У сучасних умовах особливого значення набуває виховання відповідальної, ініціативної, творчої особистості. На розв'язання цих завдань спрямовані важливі державні документи: Закони України "Про освіту" та "Про вищу освіту", Національна доктрина розвитку освіти України, Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, в яких наголошується, що успішна самореалізація молодої людини можлива тільки за наявності її особистої системи цінностей, яка має бути адекватною мінливим умовам сьогодення.

Формування ціннісних орієнтацій школярів є важливим чинником їхнього духовного розвитку. У зв'язку з цим провідного значення у формуванні духовно-моральних цінностей набуває світогляд особистості, на основі якого формується система ціннісних орієнтацій. Гуманістична мораль, національна свідомість і самовідданість особистості зумовлюють усвідомлення найпріоритетніших цінностей життя, якими є Батьківщина, народ, культура.

Наша держава нині переживає складні часи. Це боротьба за незалежність, цілісність і єдність території, протистояння збройному вторгненню. Події останнього року відіграли важливу роль у духовному піднесенні народу, зокрема молоді. Перед школою постало завдання – приділити більше уваги патріотичному вихованню в контексті загальновиховного процесу.

Патріотичне виховання підростаючого покоління – основа стабільного розвитку країни в майбутньому. Цей процес тривалий і складний, тому формування патріотичних почуттів завжди було і є важливим у системі шкільної освіти.

Патріотичне виховання є складовою частиною загального виховного процесу, являє собою систематичну і цілеспрямовану діяльність школи та громадських організацій з формування в учнів високої патріотичної свідомості, почуття любові до України, готовності до виконання громадянських і конституційних обов’язків.  Патріотизм — одна з найважливіших рис всебічно розвиненої особи. У школярів повинне вироблятися відчуття гордості за свою Батьківщину і свій народ, пошану до його великих звершень і гідних сторінок минулого.  Сучасному вихованню має бути повною мірою властива випереджувальна роль у демократичному процесі державотворення, воно має стати засобом відродження національної культури, зупинення соціальної деградації, стимулом пробудження високих моральних якостей — совісті, патріотизму, людяності, почуття громадянської і власної гідності, творчої ініціативи тощо; засобом самоорганізації, особистісної відповідальності дітей та молоді; запорукою громадянського миру і злагоди в суспільстві.

Для педагогічного колективу Смолінського навчально-виховного об'єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія-позашкільний навчальний заклад»  патріотичний напрямок роботи був і залишається пріоритетним.  Формування громадянина - патріота України, підготовленого до життя, з високою національною свідомістю, виховання громадян, які здатні побудувати громадянське суспільство, в основу якого були б закладені та постійно втілювалися демократія, толерантність та повага до прав людини, набуває сьогодні особливого значення.  Джерелами патріотичного виховання є рідне слово батька і матері, колискова пісня, рідна оселя, садиба, батьківщина і Батьківщина, героїчне минуле народу, життєдіяльність історичних постатей народу (політичних діячів, вчених, письменників, діячів мистецтва і культури), конкретна діяльність особистості щодо матеріального та культурного збагачення своєї країни.

Патріотичне виховання в Смолінському НВО здійснюється за такими напрямками.

1. «Мова – основа духовного життя нації».  В.О.Сухомлинський

стверджував, що патріотичне виховання - це сфера духовного життя, яка проникає в усе, що пізнає, робить, до чого прагне, що любить і ненавидить людина, яка формується. Основою духовного життя є мова. Потрібно розкрити дитині цей скарб, золотий голос народної душі, з якого виростаємо, яким живемо і завдяки якому звемося народом українським. У школі щороку проводяться мовні заходи, присвячені Дню української писемності, Дню рідної мови, Шевченківські дні. Цього навчального року багато учнів взяли участь у написанні творчих робіт про рідну мову, про справжніх патріотів, проведено цікаві заходи: «Про що повідала нам сива давнина» (Бурдейна Л.І.), «Український мовограй », «Рідне слово бережіть!»

2. «Від роду – до народу». Такий природний шлях розвитку людини, формування її національної самосвідомості. З любові до родини, до «малої» батьківщини починається любов до країни.   Велике значення у загальній справі виховання мають спільні заходи батьків та дітей. У нашій школі вже традиційними стали  заходи: «Пані Україночка», «Читаюча сім'я» (започаткувала бібліотекар школи Калашник Т.С.), «Фестиваль української пісні» (організувала вчителька української мови та літератури

Перехрестна О.П.). Важливим чинником формування свідомості підлітків є сім`я, адже саме вона є прикладом для наслідування. Родина є основою держави. Родина, рід, родовід, народ - такий шлях розвитку кожної людини, формування її національної свідомості й громадянської зрілості. Родинне виховання - це природна і постійно діюча ланка виховання, що обумовлює розвиток людини на всіх стадіях її життя. Одним з основних завдань родинного виховання є  забезпечення духовної єдності поколінь, збереження родинних традицій, сімейних реліквій, вивчення родоводу, прилучення дітей до народних традицій, рідної мови, виховання поваги до законів, прав і свобод людини, залучення дітей до світу знань, виховання поваги до науки, школи і вчителя.

3. «Мій рідний край, моя земля». Батьківщина починається з рідного міста чи села, з місцевості, в якій ти народився. Завдання школи  - виховувати любов до рідного краю, бажання зробити своє селище кращим, затишнішим. У нашому закладі  створено музейну кімнату, де зібрано експонати побуту місцевого населення, виготовлено куточки визначних місць селища, фотостенд «Герої Небесної Сотні», оформлюються куточки «Герої поряд» (про учасників АТО селища) та «Герої не вмирають», ведеться робота щодо встановлення у закладі меморіальної дошки на вшанування пам’яті загиблого воїна-героя, учасника АТО, випускника Смолінської школи №2, Лашкула В. Л.  Організовано пошукову діяльність науково-дослідницького товариства «Патріот» з метою вивчення бойового шляху військовослужбовців, що є випускниками закладу.

Проводяться конкурси дитячої творчості, фотовиставки «Краєвиди Смоліно». Вивчається історія краю, традиції, обряди, проводяться вечорниці, свято Андрія. Чималий вплив на формування патріотизму особистості, віри в духовні сили та майбутнє свого народу  мають трудові заходи: «Посади дерево, парк», «Чистота навколо нас», «Моя майбутня професія».

4. «Козацька слава». Відродження та розвиток українського козацтва - важлива громадська сила, здатна зробити вагомий внесок у військово-патріотичне виховання молоді, її підготовку до захисту Батьківщини. Виховним ідеалом української педагогіки є козак – розумна, чесна, смілива людина, яка шанує батьків, їхню віру, звичаї, захищає рідну землю, свій народ, державність України, є палким, свідомим патріотом, носієм волелюбності,народної етики й естетики, національної гідності й мудрості. До виховання учнів у школі залучено представників козацької організації Приінгулля (за ініціативи директора закладу Синчук Л.С.); з козаками організовуються зустрічі, під час яких проводяться свята (свято «Козацька Покрова», «Козацькому роду нема переводу»),  змагання з козацької вправності, показові виступи з хортингу, акції « Лист і малюнок учаснику   АТО » .

5. «Вивчай історію держави, державні символи шануй!». Сьогодні значно зріс інтерес до історії, національних традицій, національної символіки. Перед школою постало питання вивчення історичних подій, що  недостатньо висвітлені в підручниках історії України. З цією метою слід організовувати в школах заходи, що розкривають правду життя народу ( «Герої Крут», «Боротьба за незалежність народу», «Наслідки Голодомору» і т. д.). Треба виховувати почуття гордості за українців, бажання збільшити авторитет держави у світі. Такі шкільні заходи, як : «З історії національної символіки», конкурси «Герб і прапор рідної школи», «День самоврядування» - виховують у школярів повагу до державних символів, формують усвідомлення громадянської позиції.

6. «Славні імена України ». Вивчення славних і видатних імен людей, чиє життя пов’язане з Україною в соціально-економічній, політичній, культурній сферах тощо, викликають у молодих людей гордість за співвітчизників, земляків. Історію рідного народу слід вивчати крізь призму видатних постатей. Неможливо уявити історію українського народу без Т.Шевченка, І.Франка, Б.Хмельницького, Володимира Великого, Ярослава Мудрого, М.Амосова, К.Білокур і т. д. З метою формування патріотичних почуттів слід планувати заходи щодо ознайомлення учнів з видатними людьми України. Така робота проводиться як під час уроків , так і в післяурочний час. Форми роботи можуть бути різноманітними: усний журнал, конкурс «Кращий буклет», творчі дослідження, проекти.

7. «Пам'ять народу». З метою патріотичного виховання, виховання

поваги до минулого українського народу, вшанування ветеранів та учасників Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. у школі створено волонтерські загони (керує волонтерськими загонами педагог-організатор Бічаніна С.О.), ведеться пошукова робота «Дорогами війни» (через Інтернет та інтерв'ю з ветеранами), надається моральна підтримка ветеранам. Зустрічі з ветеранами війни відіграють значну роль у вихованні патріотичних почуттів учнів. Майже кожен клас середньої та старшої ланки школи має "підшефних" ветеранів, яких вітає на свята та надає допомогу (моральну та трудову) . До визначних подій в житті країни в школі проходять уроки мужності, години пам'яті, години спілкування.

8. «Я майбутній захисник Вітчизни». Одним із завдань військово-

патріотичного виховання є формування високої патріотичної свідомості, національної гідності, готовності до виконання громадянського і конституційного обов'язку щодо захисту національних інтересів України . Військово-патріотичне виховання здійснюється всіма педагогами школи. Уроки історії озброюють учнів знаннями законів суспільства, допомагають засвоїти основні відомості про війну та армію. На уроках літератури формуються моральні ідеали молоді на прикладах героїв творів, виховується почуття гордості за свою Батьківщину. На уроках математики, фізики, хімії, біології учні одержують основи знань, без яких неможливо оволодіти сучасною військовою технікою і зброєю. Уроки фізичної культури формують якості, необхідні солдату: витривалість, працездатність, чітку координацію і точність рухів. Під час занять із захисту Вітчизни учні знайомляться із специфікою військової праці, готуються до виконання обов'язків солдата. Шляхами реалізації військово-патріотичного виховання у позакласній роботі є насамперед тематичні місячники та тижні: місячники військово-патріотичного виховання (щорічно проходять у жовтні, грудні, та квітні-травні), тиждень правових знань ( листопад), уроки пам'яті та святкова хода до пам'ятника з покладанням квітів у День Перемоги. До Дня Збройних Сил України   – військово - спортивні змагання юнаків 9-11 класів, конкурсні програми «Нумо, хлопці- козаки», спортивні свята - змагання «День здоров'я», турніри з шахів та шашок. У рамках військово-патріотичного фестивалю «Козацький гарт» проводяться змагання «Козацькому роду нема переводу».

9. «Вчимося управляти».  Громадянська освіта учнів – це навчання демократії, важливий засіб формування політичної культури. І в цьому напрямку важливою є робота з лідерами учнівської молоді та дитячої організації, які існують у школі. У Смолінському НВО працює  шкільний парламент, створено міністерства, що координують патріотичну роботу на рівні учнівського самоврядування. У шкільних стінах плекається громадянин, який перейме на свої плечі тягар з плечей старших поколінь, діятиме і мислитиме по-новому, нестандартно, буде активним перетворювачем життя. Серед методів роботи особливу роль відводить шкільний парламент дослідницько-пошуковій та проектній діяльності. Серед тем проектів є проекти патріотичної спрямованості: «Україна – європейська країна», «Здоровий спосіб життя – здорова нація», «Я – родина – Україна», «Захисники України – наші земляки» (ведеться пошукова робота щодо учасників АТО –земляків). Робота шкільного парламенту свідчить про небайдужість до проблем школи, селища, країни, готовність зробити посильний внесок  до вирішення суспільно значущих справ.

10. «Стався до інших так, як би ти хотів, щоб ставилися до тебе». Головним завданням навчальних та позашкільних закладів системи освіти і виховання є швидке реагування на суспільні запити, на інтереси та потреби молодого покоління, вимоги держави щодо освіти і виховання особистості,  створення сприятливих умов для задоволення інтересів і потреб особистості у формуванні моральних якостей, переконань, світогляду, позитивної моральної діяльності й високого рівня моральної вихованості, вихованні почуття патріотизму. Основу патріотичного виховання мають становити принципи гуманізму, демократизму, єдності сім'ї і школи, наступності та спадкоємності поколінь. Справжні патріоти повинні бути чесними, вихованими, добрими людьми, які поважають старше покоління. Ці якості можна об’єднати в етично-моральну групу, без якої жодне суспільство не існує. Для того щоб виховати ці якості, в загальноосвітніх закладах викладаються уроки етики, на яких вчителі намагаються привити дітям гуманне ставлення до оточуючих, закласти основи моралі. Мають вплив на формування понять гуманності, толерантності такі заходи в нашій школі, як акції «Ми за мир!», «Допоможи ближньому» (моральна підтримка дітям-переселенцям), «Лист пораненому бійцю АТО», уроки християнської моралі, зустрічі з настоятелем Свято-Успенського храму, протоієреєм Романом.

Таким чином, патріотичне виховання дітей та учнівської молоді сьогодні є важливою складовою змісту роботи навчального закладу, головним завданням якого є формування моральної поведінки, активної життєвої позиції, правил співжиття, єдності слова і діла в підростаючої особистості, готовності брати активну  участь у житті своєї держави. Використання сучасних підходів до  формування громадянсько-патріотичних цінностей особистості передбачає пізнання учнями не тільки навколишнього середовища, але й себе, своєї свідомості. Різноманітність технологій патріотичного виховання учнів дають можливість формувати у майбутніх громадян патріотичне мислення, патріотичну свідомість, розвивати інтелект особистості для активної участі в навчально-пізнавальній діяльності, виробляти активну громадянську позицію, реалізовувати її в практичній діяльності. Захист Батьківщини – це захист і своєї гідності. Захист гідності – одне з головних завдань правосуддя. Без гарантій поваги до людини в суспільстві не зможуть розвиватись рівноправні відносини, люди постійно принижуватимуть один одного, і на цьому ґрунті розвиватимуться постійні конфлікти. Важливо, щоб це розуміли і дорослі, і діти. Національна гідність – це насамперед обов’язок кожного українця перед своєю нацією і державою.

Використані джерела:

1.                 Антонович В. Про козацькі часи на Україні / В. Антонович //. – Н: Дніпро, 1991.

2.                 Бех І. Д., Чорна К. І. Програма українського патріотичного виховання дітей   та учнівської молоді. – Київ, 2014. – 29 с.

3.                 Державна національна програма «Освіта» (Україна XXI століття). - К.:   Райдуга, 1994. - 112 с.

4.                 Луговська С.О. Виховання патріотичних цінностей – пріоритетне завдання сучасної української школи / С. Луговська // Виховна робота в школі. – 2013. - № 8. – С.14-16.

5.                 Методичні рекомендації з організації патріотичного виховання дітей та учнівської молоді у 2014/2015 навчальному році. Додаток до листа

Міністерства освіти і науки України від 27.11.2014 № 1/9-61.

6.                 Патріотизм. Теоретичні основи сучасної української педагогіки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/17540906/pedagogika/patriotizm. - Назва з екрана.

7.                 Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України. Наказ МОНмолодьспорт №1243 від 31.10.11 року.

8.                 Сухомлинський В.О. Як виховувати справжню людину / Василь Сухомлинський  //  Вибр.твори: В 5-ти. – К: Рад.школа. 1976 – Т.2 – с. 158-416.