Смолінське НВО "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія-позашкільний навчальний заклад"
 
Школа - це завжди трохи більше, чим просто місце, куди приходять учитися. Тут народжується дружба, яка потім не рушиться усе життя.

Розклад уроків

Смолінске навчально -виховне об’єднання

«Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – гімназія позашкільний навчальний заклад»

                                                                                                                                          

                                                                                                                                                     З  А  Т  В  Е  Р  Д  Ж  У  Ю  :

                                                                                                                                        Директор

                                                                                                                                        ________________Л. С. Синчук

                                                                                                                                           1 вересня 2014 р.

 

РОЗКЛАД УРОКІВ

для учнів 1-4 класів

на 2014-2015 н.р. (І семестр)

Клас

Понеділок

Вівторок

Середа

четвер

п'ятниця

1-А

 

1.Навчання грамоти Ч.

2.Навчання грамоти П.

3.Математика

4.Природознавство

5.Фізична культура

1. Математика

2. Навчання грамоти Ч.

3.Англ. мова

4. Навчання грамоти П.

1. Навчання грамоти Ч.

2. Навчання грамоти П.

3.Математика

4.Музика

1.Природознавство

2.Основи здоров'я

3.Образотворче м-во

4. Фізична культура

1. Навчання грамоти Ч.

2. Навчання грамоти П.

3. Математика

4. Трудове навчання

5. Фізична культура

1-Б

1.Навчання грамоти Ч.

2.Навчання грамоти П.

3.Математика

4. Фізична культура

1. Англ. мова

2. Математика

3.Навчання грамоти Ч.

4.Навчання грамоти П.

5. Природознавство

1.Навчання грамоти Ч.

2.Навчання грамоти П.

3.Математика

4. Фізична культура

5. Образотворче м-во

1.Музика

2. Природознавство

3. Фізична культура

4. Трудове навчання

1. Математика

2.Навчання грамоти Ч.

3.Навчання грамоти П.

4. Основи здоров'я

 

1-В

1.Навчання грамоти Ч.

2.Навчання грамоти П.

3. Математика

4. Образотворче м-во

1. Математика

2. Англ. мова

3.Навчання грамоти Ч.

4.Навчання грамоти П.

5. Фізична культура

1.Навчання грамоти Ч.

2. Навчання грамоти П. 3. Математика

4. Природознавство

5. Фізична культура

1. Природознавство

2.Музика

 3. Основи здоров'я

4. Трудове навчання

1.Математика

2.Навчання грамоти Ч.

3. Навчання грамоти П.

4. Фізична культура

 

2-А

1.Математика

2.Укр. мова

3.Літературне читання

4. Трудове навчання(Т)

Година спілкування

1. Укр. мова

2. Математика

3. Англ. мова

4.Музичне м-во

5. Природознавство

1. Математика

2.Укр. мова

3. Фізична культура

4. Літературне читання

5. Образотворче м-во

1. Англ. мова

2. Літературне читання

3. Природознавство

4.Інформатика

5. Фізична культура

1. Укр. мова

2. Математика

3. Фізична культура

4. Основи здоров'я

2-Б

1. Математика

2.Укр. мова

3. Фізична культура(Т.)

4. Літературне читання

Година спілкування

1. Укр. мова

2. Математика

3. Природознавство

4. Англ. мова

5. Музичне м-во

1. Математика

2.Укр. мова

3. Фізична культура(Т)

4. Літературне читання

5. Основи здоров'я

1. Літературне читання

2. Англ. мова

3. Природознавство

4. Образотворче м-во(Т)

5. Інформатика

1. Укр. мова

2. Фізична культура(Т)

3. Математика

4. Трудове навчання(Т)

3-А

1. Англ. мова

2.Математика

3.Укр. мова

4.Природознавство

Година спілкування

1. Математика

2.Укр. мова

3. Літературне читання

4. Фізична культура

5. Образотворче м-во

1. Математика

2.Укр. мова

3.Я у світі

4. Трудове навчання(Т)

5.Музичне м-во

1. Інформатика

2. Літературне читання

3. Англ. мова

4. Фізична культура

5 .Основи здоров'я

1. Укр. мова

2. Математика

3. Літературне читання

4. Природознавство

5.Фізична культура

3-Б

1. Математика

2. Англ. мова

3. Укр. мова

4. Музичне м-во

Година спілкування

1. Математика

2.Фізична культура

3.Укр. мова

4. Літературне читання

5. Природознавство

 

1. Укр. мова

2. Математика

3. Літературне читання

4. Я у світі

5. Трудове навчання(Т)

1. Фізична культура

2. Інформатика

3. Природознавство

4. Англ. мова

5. Образотворче м-во(М.)

1.Математика

2. Укр. мова

3.Фізична культура

4.Літературне читання

5.Основи здоров’я

3-В

1. Укр. мова

2. Математика

3. Англ. мова

4. Літературне читання

5. Музичне м-во

1.Математика

2.Укр. мова

3.Природознавство

4. Трудове навчання(Т)

5. Фізична культура

1.Укр. мова

2.Математика

3.Я у світі

4. Фізична культура

5. Образотворче м-во

1. Літературне читання

2.Природознавство

3.Інформатика

4. Основи здоров'я

5. Англ. мова

1.Математика

2.Укр. мова

3. Літературне читання

4. Фізична культура

Година спілкування

4-А

1.Математика

2. Укр. мова

3.Читання

4.Рос.мова

5. Образотворче мист-во

1.Математика

2.Укр. мова

3. Фізична культура

4.Читання

5. Трудове навчання

1Математика

2.Англ.мова

3. Фізична культура

4. Я і Україна (пр.)

5.Рос.мова

1.Читання

2.Укр.мова

3.Музика

4. Я і Україна (гр.)

5. Фізична культура

1.Математика

2. Укр. мова

3.Англ.мова

4.Читання

5. Основи здоров'я

Година спілкування

4-Б

1. Математика

2. Укр. мова

3. Фізична культура

4.Читання

4.Основи здоров'я

1. Математика

2. Укр. мова

3.Читання

4. Фізична культура

5.Я і Україна (гр.)

1. Укр. мова

2. Математика

3. Англ. мова

4. Рос. мова

5. Трудове навчання

1. Я і Україна (пр.)

2. Фізична культура

3. Читання

4. Музичне м-во

5. Образотворче  м-во

1. Укр. мова

2. Англ. мова

 3.Математика

4. Рос. мова

Година спілкування

4-В

1. Укр. мова

2.Математика

3.Рос.мова

4.Читання

5. Фізична культура

1. Математика

2. Укр. мова

3.Читання

4. Основи здоров'я

5. Образотворче м-во

1. Математика

2. Укр. мова

3. Я і Україна (пр.)

4. Англ. мова

5. Фізична культура

1. Математика

2.Читання

3. Фізична культура

4.Рос. мова

5. Музичне м-во

1. Англ. мова

 2.Математика

3. Укр. мова

4.Я і Україна (гр.)

5. Трудове навчання

Година спілкування


 

РОЗКЛАД  УРОКІВ ДЛЯ УЧНІВ

5-11-х КЛАСІВ

І семестр 2014-2015 навчального року

 

ПОНЕДІЛОК

ВІВТОРОК

СЕРЕДА

ЧЕТВЕР

П’ЯТНИЦЯ

5-А

 1. Українська мова 121
 2. Українська  л-ра 121
 3. Математика 347
 4. Німецька мова 239
 5. Історія 224
 6. Музичне м-во (ч)340 

     Образотв. м-во(з)  346

 1. Світова л-ра 230
 2. Трудове навчання М
 3. Трудове навчання М
 4. Математика 347
 5. Англійська мова 231
 6. Українська мова 121
 7. Інформатика 239
 1. Математика 347
 2. Математика 347
 3. Англійська мова 231
 4. Природознавство 18
 5. Світова л-ра 230
 6. Фізкультура С

Заняття з ЦО

 1. Українська мова 121
 2. Українська мова 121
 3. Російська мова 230
 4. Англійська мова 231
 5. Фізкультура С
 6. Природознавство 18

Година спілкування

 1. Основи здоров’я 350
 2. Математика 347
 3. Англійська мова 231
 4. Українська л-ра 121
 5. Німецька мова 238
 6. Фізкультура С

5-Б

 1. Українська мова 16
 2. Українська  л-ра 16
 3. Математика 351
 4. Фізкультура С
 5. Англійська мова 239
 6. Українська мов (ч)16

-------------

 1. Математика 351
 2. Українська мова 16
 3. Образотвор. м-во346
 4. Трудове навчання М
 5. Трудове навчання М
 6. Світова л-ра 230
 1. Математика 351
 2. Фізкультура С
 3. Природознавство 352
 4. Світова л-ра 230
 5. Англійська мова 239
 6. Музичне м-во 340

Година спілкування

 

 1. Історія 224
 2. Українська мова 16
 3. Українська л-ра 16
 4. Російська мова 230
 5. Природознавство 18
 6. Інформатика 235
 1. Математика 351
 2. Народознавство 344
 3. Світова л-ра 230
 4. Англійська мова 238
 5. Фізкультура С
 6. Основи здоров’я 235

Заняття з ЦО

5-В

 1. Англійська мова 226
 2. Математика 351
 3. Українська мова 237
 4. Українська л-ра 237
 5. Фізкультура С

Година спілкування

 

 1. Історія 224
 2. Математика 351
 3. Світова л-ра 353
 4. Трудове навчання М
 5. Трудове навчання М
 6. Англійська мова 226
 7. Музика 340
 1. Світова л-ра 353
 2. Математика 351
 3. Українська мова 237
 4. Російська мова 353
 5. Образотворче м-во346
 6. Українська мова (ч) 237
 1. Українська мова 237
 2. Українська л-ра 237
 3. Англійська мова 226
 4. Природознавство 18
 5. Російська мова 353
 6. Фізкультура С

Заняття з ЦО

 

 1. Народознавство 344
 2. Математика 351
 3. Інформатика 351,233
 4. Природознавство 352
 5. Основи здоров’я 235
 6. Фізкультура С

 

ПОНЕДІЛОК

ВІВТОРОК

СЕРЕДА

ЧЕТВЕР

П’ЯТНИЦЯ

6-А

 1. Англійська мова 239
 2. Німецька мова 239
 3. Українська мова 236
 4. Українська л-ра 236
 5. Математика 346
 6. Географія 238
 7. Українська м. (ч)236

 

 1. Історія 223
 2. Фізкультура С
 3. Біологія 18
 4. Світова л-ра 230
 5. Інформатика 239
 6. Математика 346
 7. Географія 238
 1. Українська мова 236
 2. Українська л-ра 236
 3. Англійська мова 239
 4. Історія 223
 5. Фізкультура С
 6. Трудове навчання М
 7. Трудове навчання М
 1. Англійська мова 239
 2. Математика 346
 3. Мистецтво 346
 4. Біологія 18
 5. Українська мова 236
 6. Німецька мова 239
 7. Англійська мова (ф)239
 1. Математика 346
 2. Світова л-ра 230
 3. Фізкультура С
 4. Основи здоров’я 350
 5. Англійська мова 239
 6. Російська мова 230

Година спілкування

6-Б

 1. Історія 341
 2. Світова л-ра 228
 3. Українська мова 121
 4. Російська мова 228
 5. Математика 345
 6. Українська л-ра 236
 1. Англійська мова 231
 2. Фізкультура С
 3. Інформатика 239
 4. Українська мова 121
 5. Образотв. м-во 346
 6. Біологія 352
 1. Історія 341
 2. Математика 345
 3. Народознавство 344
 4. Світова л-ра 228
 5. Географія 352
 6. Трудове навчання М
 7. Трудове навчання М
 1. Математика 345
 2. Фізкультура 341
 3. Українська мова 121
 4. Українська л-ра 236
 5. Світова л-ра 228
 6. Музика 340
 7. Українська мова (ч)121

 

 1. Англійська мова 231
 2. Математика 345
 3. Біологія 352
 4. Фізкультура С
 5. Географія 352
 6. Основи здоров’я 350

Година спілкування

7-А

 1. Географія 238
 2. Музика 340
 3. Українська мова 120
 4. Фізика 227
 5. Хімія 342
 6. Історія 224
 1. Фізкультура С
 2. Світова л-ра 230
 3. Математика 351
 4. Англійська мова 231
 5. Українська мова 120
 6. Українська л-ра 120
 7. Біологія 18
 1. Англійська мова 231
 2. Основи здоров’я 235
 3. Світова л-ра 230
 4. Алгебра 351
 5. Українська мова 120
 6. Біологія 18
 7. Інформатика (ч)239
 1. Образотворче м-во 346
 2. Українська мова 120
 3. Англійська мова 231
 4. Трудове навчання М
 5. Трудове навчання М
 6. Географія 238
 7. Російська мова (ч) 230

 

 1. Світова л-ра 230
 2. Фізкультура С
 3. Історія 224
 4. Алгебра 351
 5. Геометрія 351

Година спілкування

7-Б

 1. Англійська мова 232
 2. Німецька мова 232
 3. Географія 238
 4. Історія 224
 5. Українська мова 237
 6. Українська л-ра 237
 1. Біологія 18
 2. Алгебра 343
 3. Фізкультура С
 4. Фізика 227
 5. Світова л-ра 230
 6. Музика 340
 7. Англійська мова 232
 1. Хімія 342
 2. Українська мова 237
 3. Біологія 18
 4. Алгебра 343
 5. Основи здоров’я 235
 6. Російська мова 230

Інформатика 239

 1. Фізкультура С
 2. Географія 238
 3. Українська л-ра 237
 4. Трудове навчання М
 5. Трудове навчання М
 6. Українська мова 237
 7. Образотворче м-во 346
 1. Історія 224
 2. Алгебра 343
 3. Геометрія 343
 4. Німецька мова 232
 5. Світова л-ра 230
 6. Англійська мова 232

Година спілкування

8-А

 1. Світова літ-ра 228
 2. Укр. мова 236, 120
 3. Біологія 352
 4. Алгебра 347
 5. Російська мова 228
 6. Українська л-ра 120
 7. Фізкультура С
 1. Хімія 342
 2. Географія 352
 3. Історія 224
 4. Українська л-ра 120
 5. Фізика 227
 6. Алгебра 347
 7. Географія (ч) 352
 1. Музика 340
 2. Хімія 342
 3. Укр. мова 120,236
 4. Англій. мова 226, 231
 5. Алгебра 347
 6. Світова л-ра

Година спілкування

 1. Трудове навчання М
 2. Трудове навчання М
 3. Фізкультура С
 4. Основи здоров’я (ч)350

Історія (з) 224

 1. Англійська м. 226,231
 2. Фізика 227
 3. Російська мова 228

 

 1. Інформатика 235
 2. Біологія 352
 3. Фізкультура С
 4. Історія 224
 5. Алгебра 347

 

ПОНЕДІЛОК

ВІВТОРОК

СЕРЕДА

ЧЕТВЕР

П’ЯТНИЦЯ

8-Б

 1. Українська л-ра 237
 2. Хімія 342
 3. Українська мова 16
 4. Німецька мова 232
 5. Алгебра 347
 6. Біологія 352
 1. Алгебра 347
 2. Англійська мова 231
 3. Географія 352
 4. Історія 224
 5. Фізкультура С
 6. Фізика 227
 7. Російс. мова (ч) 353
 1. Українська л-ра 237
 2. Музика 340
 3. Алгебра 347
 4. Біологія 352
 5. Хімія 342
 6. Світова л-ра 353

Година спілкування

 1. Світова л-ра 353
 2. Історія 224
 3. Фізика 227
 4. Фізкультура С
 5. Основи здоров’я (ч)350

Історія (з)224

 1. Трудове навчання М
 2. Трудове навчання М

 

 

 1. Українська мова 16
 2. Англійська мова 231
 3. Алгебра 347
 4. Фізкультура С
 5. Німецька мова 232
 6. Інформатика 235

9-А

 1. Фізика 227
 2. Англійська мова 226
 3. Хімія 342
 4. Алгебра 346
 5. Географія 352
 6. Світова л-ра 228
 7. Українська мова 121
 1. Фізкультура С
 2. Біологія 18
 3. Українська мова 121
 4. Світова л-ра 228
 5. Худ.культура 353
 6. Російська мова 228
 7. Українська л-ра 121
 1. Основи здоров’я 350

Історія 223

 1. Алгебра 346
 2. Інформатика 239
 3. Трудове навчання М
 4. Біологія 18
 5. Фізкультура С

Година спілкування

 1. Історія 223
 2. Біологія 18
 3. Хімія 342
 4. Англійська мова 226
 5. Алгебра 346
 6. Російська мова 228
 7. Географія (ч) 352

---------

 

 1. Фізкультура С
 2. Фізика 227
 3. Історія 223
 4. Геометрія 346
 5. Українська л-ра 121
 6. Правознавство 224

9-Б

 1. Алгебра 351
 2. Фізика 227
 3. Англійська мова 226
 4. Географія 352
 5. Німецька мова 232
 6. Хімія 342

Година спілкування

 1. Українська мова 119
 2. Історія 223
 3. Українська л-ра 119
 4. Біологія 18
 5. Алгебра 351
 6. Фізкультура С
 7. Світова л-ра 228
 1. Світова л-ра 228
 2. Основи здоров’я (ч)350

Історія (з)223

 1. Фізкультура С
 2. Трудове навчання М
 3. Інформатика 239
 4. Алгебра 351
 5. Біологія 18

 

 

 1. Хімія 342
 2. Художня культура353
 3. Німецька мова 232
 4. Російська мова 228
 5. Біологія 18
 6. Англійська мова 226

Географія 352

 1. Українська мова 119
 2. Правознавство 224
 3. Фізика 227
 4. Українська л-ра 119
 5. Історія 223
 6. Геометрія 351
 7. Фізкультура С

10-А

 1. Алгебра 347
 2. МСП (д) 353

      ЗВ (хл.) М

 1. Фізика 225
 2. Біологія (ч) 18

      Географія (з) 238

 1. Інформатика 235
 2. МСП (д) 353

      ЗВ (хл.) М

      чисельник

 

 1. Українська мова 16
 2. Хімія 342
 3. Алгебра 347
 4. Українська л-ра 16
 5. Німецька мова 232
 6. Світова л-ра 353
 7. Англійська мова 231
 1. Географія 238
 2. Фізика 225
 3. Художня к-ра 353

ЗВіЛ 350

 1. Алгебра 347
 2. Історія 223
 3. Англійська мова 231
 4. Фізкультура С
 1. Біологія 18
 2. Німецька мова 232
 3. Історія 223
 4. Світова л-ра 353
 5. Українська л-ра 16
 6. Англійська мова 231
 1. Фізкультура С
 2. Німецька мова 232
 3. Українська мова 16
 4. Трудове навчання М
 5. Правознавство 224
 6. Алгебра 347
 7. Історія (ч)223

--------

Година спілкування

 

ПОНЕДІЛОК

ВІВТОРОК

СЕРЕДА

ЧЕТВЕР

П’ЯТНИЦЯ

10-Б

 1. Алгебра 345
 2. Фізика 225
 3. Інформатика 235
 4. МСП (д) 353

      ЗВ (хл.) М

 1. Біологія (ч) 18

Географія (з) 238

 1. МСП (д) 353

      ЗВ (хл.) М

      чисельник

 1. Фізика 225
 2. Правознавство 224
 3. Українська мова 16
 4. Фізкультура С
 5. Українська л-ра 16
 6. Англійська мова 232
 1. Алгебра 345
 2. Світова л-ра 344
 3. Фізика 225
 4. Хімія 342
 5. Художня к-ра 353

ЗВіЛ 350

 1. Історія 223
 2. Географія 238
 1. Фізкультура С
 2. Алгебра 345
 3. Біологія 18
 4. Англійська мова 232
 5. Історія 223
 6. Українська л-ра 16

Година спілкування

 1. Англійська мова 232
 2. Українська мова 16
 3. Алгебра 345
 4. Трудове навчання М
 5. Світова л-ра 344
 6. Російська мова 344
 7. -----------

Історія (з)223

11-А

 1. МСП (д) 353

      ЗВ (хл.) М

 1. МСП (д) 353

      ЗВ (хл.) М

 1. Алгебра 345
 2. Геометрія 345
 3. Українська мова 121
 4. Українська мова 121
 5. Біологія (ч) 18

ЗВіЛ (з) 350

 1. Фізика 227

 

 1. Українська мова 121
 2. Українська л-ра 121
 3. Хімія 342
 4. Світова л-ра 353
 5. Англійська мова 226
 6. Біологія 18
 7. Художня к-ра (ч)230

ЗВіЛ (з) 350

 1. Англійська мова 226
 2. Світова л-ра 353
 3. Геометрія 345
 4. Фізкультура С
 5. Інформатика 351
 6. Економіка 352
 7. Німецька мова 239

Година спілкування

 1. Англійська мова 226
 2. Фізкультура С
 3. Світова л-ра 353
 4. Українська мова 121
 5. Українська л-ра 121
 6. Екологія (ч) 342

Людина і світ (з)224

 1. Російська мова 353

Історія 223

 1. Алгебра 345
 2. Історія 223
 3. Трудове навчання М
 4. Історія 223
 5. Фізика 227
 6. Українська мова 121
 7. Українська л-ра 121

11-Б

 1. МСП (д) 353

      ЗВ (хл.) М

 1. Фізика 225
 2. Алгебра 346
 3. Біологія (ч) 18

ЗВіЛ (з) 350

 1. Укр..мова 120
 2. МСП (д) 353

      ЗВ (хл.) М

 1. Інформатика
 2. Українська л-ра 120

    

 1. Алгебра 346
 2. Фізика 225
 3. Художня к-ра (230)

ЗВіЛ (350)

 1. Геометрія 346
 2. Світова л-ра 228
 3. Хімія 342
 4. Українська мова 120
 1. Фізика 225
 2. Біологія 18
 3. Російська мова 228

Історія 223

 1. Фізкультура
 2. Англійська мова 231
 3. Алгебра 346
 4. Німецька мова  239
 1. Українська л-ра 120
 2. Англійська мова 231
 3. Світова л-ра 228
 4. Фізкультура С
 5. Хімія 342
 6. Історія 223
 7. Екологія (ч) 342

Людина і світ (з)224

 1. Історія 223
 2. Алгебра 346
 3. Трудове навчання М
 4. Англійська мова 231
 5. Інформатика 235
 6. Економіка 352
 7. Німецька мова (ч) 239

Година спілкування

 

ЗСВіЛ – захисти себе від ВіЛ                                           МСП – медико-санітарна підготовка                                                         ЗВ – Захист Вітчизни