Смолінське НВО "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія-позашкільний навчальний заклад"
 
Школа - це завжди трохи більше, чим просто місце, куди приходять учитися. Тут народжується дружба, яка потім не рушиться усе життя.

Про себе

Калашник Тетяна Степанівна,

бібліотекар Смолінського НВО"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія - позашкільний навчальний заклад"

   Як бібліотекар повинна дотримуватись загальнолюдських принципів моралі, гуманізму, поваги до особистості, до законів своєї держави. Я повинна жити життям свого народу і всіма засобами бібліотечної роботи сприяти розквіту і популяризації національної культури, збереженню духовних цінностей народу України. Повинна спрямовувати морально – етичні пошуки читачів до пізнання навколишнього світу, покращення  добробуту народу, усвідомлення ролі і призначення людини в суспільстві.

Кодекс етики бібліотекаря визначає основні принципи, якими повинен керуватися бібліотекар у своїх діях.

 Працюю під девізом:
     Читання як джерело духовного збагачення
     Не зводиться до вміння читати: з цього вміння воно тільки починається...
                                                                                                В. Сухомлинський

 Основна проблема над якою працюю: " Популяризація творів світової та національної літератури; цілісний орієнтовний підхід, тісна співпраця учнів, педагогічного колективу та батьків".

Намагаюся працюювати за принципом, що

б - багатогранний

і - інформований

б - бібліограф

л - людяний

і - ініціативний

о - обізнаний

т - толерантний, творчий

е - ерудований

к - комунікативний

а - артистичний, активний

р - розумний, рішучий

 

 

 

Подобається